Güvenlik Raporlama Bildirim Sistemi Sorumlu Ekibi


  GÜVENLİK RAPORLAMA BİLDİRİM SİSTEMİ SORUMLU EKİBİ
 
 
Başhekim Yard.
Uzm.Dr.
Serap SAMUT BÜLBÜL

Başhekim Yard.
Uzm.Dr.
Gülüzar AKÇAY
 
Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü
Şule AKÇAY
Has.Hiz.ve Sağ.
Otl.Müd.
Hacer KATIRCIOĞLU 


Müdür Yard.
Sabri ÖZDEMİR
 
 
Mikrobiyoloji Uzm.
Uzm.Dr.
Aytül DEMİRAĞ
   
  Gözetmen Hemşire
Canan BAYRAK
 
Eczacı
Seda DURMUŞ

   
Kalite Yönetim
Direkt.
Ebe
Bedia BİÇER
 
Kadın 3 Servisi
Sorm.
Ebe
Hülya YILMAZ
 
Yoğun Bakım
 Serv.Sorm.
Hemşire
Selda AŞILIOĞLU
Yenidoğan Yoğ.bak.
Serv.Sorm.
Hemşire
Hatice ERGEN 

Sorumlu Anes.Tek
Kezban GÜL 
 
Radyoloji Birm.Sor.
Fatma BAYRI

Ameliyathane
 Sorm.
Hemşire
Suzan KOÇ
 
 
 Acil Servis
Sorm.
Hemşire
Yasemin UÇAŞ