Bölüm Kalite Sorumluları


KURUMSAL HİZMETLER
KURUMSAL HİZMETLER
 
Risk Yönetimi
Makine Mühendisi
Nilgün ÜĞÜTEN
 
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Müdür Yard.
Mustafa DİNÇER
Eğitim Yönetimi
Ebe
Hatice ALAFTAN 
 
Sosyal Sorumluluk
Sağlık Bakım Hizm.Müdürü
Şule AKÇAY

HASTA ve ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi
Başhekim Yrd.Op.Dr.
Gülüzar AKÇAY 
Hizmete Erişim
Hemşire
Sema ERGE ÇUĞU 
 
Yaşam Sonu Hizmetler
Müdür Yard.
Mustafa DİNÇER

Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Sosyal Çalışmacı
Nihal BEYAZIT

       


SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Şule AKÇAYDGDFSFDFBBF   
Kadın 1 Servisi
Ebe
Fadime KESGİN

Kadın 2 Servisi
Ebe
Ayşe YETİMOĞLU 

Kadın 3 Servisi
Ebe
Hülya YILMAZ 
   
Perinatoloji Servisi
Ebe
Ayşe OCAK

Çocuk 1 Servisi
Ebe
Mesude SEÇGİN
 
 
Çocuk 2 Servisi
Ebe
Medine AYDIN
   
Çocuk 3 Servisi
Ebe
Melek TORAMAN
 
Çocuk Eğitim Servisi
Ebe
Nurşen BOLAT
 
Çocuk Cerrahi Servisi
Ebe
Şule DEMİRCİ


SAĞLIK HİZMETLERİ

İlaç Yönetimi
Uzm.Eczacı
Seda DURMUŞ 

Enfeksiyonların Önlenmesi
Enfeksiyon Hemşiresi
İlknur ÇAĞLAR 

Sterilizasyon Hizmetleri
Hemşire
Güler ŞAHİN 
 
Transfüzyon Hizmetleri
Uzm.Dr.
Aytül DEMİRAĞgggggggg 
Radyasyon Güvenliği
Radyasyon Teknisyeni
Fatma BAYRI 

Acil Servis
Hemşire
Yasemin UÇAŞ 
 
Ameliyathane
Hemşire
Suzan KOÇ
 
Ameliyathane
Anestezi Teknisyeni
Kezban GÜL

 

             
Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşire
Selda AŞILIOĞLU
 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşire
Handan KARA
 
Doğum Hizmetleri
Ebe
Arzu YILDIRIM
 
Biyokimya Laboratuvarı
Uzm.Dr.
Hatice Şimal
GÜRLER


 dfdddddddddddddddddddddddddddddddd  
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Uzm.Dr.
Aytül DEMİRAĞDESTEK HİZMETLERİ


dddddddddd Tesis Yönetimi
Makine Mühendisi
Nilgün ÜĞÜTEN 

Otelcilik Hizmetleri
Hasta Hiz.ve 
Sağlık Otel.Müdürü
Hacer KATIRCIOĞLU
 
 


Malzeme ve Cihaz Yönetimi/
Tıbbi Kayıt ve Arş.Hizmetleri
Bilgi Yönetimi
Müdür Yrd.
Sabri ÖZDEMİR

 AAAAAAAAAAAAAA
Dış Kaynak Kullanımı
Müdür Yrd.
Mustafa DİNÇER 
 
Atık Yönetimi
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Zehra ÜNAL<b<></b<>